Een snow Lake-Effect

Snow Lake-effect wordt veroorzaakt door Arctische lucht vanuit de poolstreken: de koude lucht verplaatst zich dan over het milde (zee)water. De onderste luchtlaag neemt de waterdamp op en stijgt door de koudere lucht naar boven. Hierdoor ontstaan er wolken met neerslag tot gevolg. Dit zal dan uit sneeuw bestaan. Het beperkt zich wel alleen tot de kustgebieden, omdat het boven land de lucht weer te droog is en geen mogelijkheid is om weer waterdamp op te nemen. De wolk sneeuwt dan uit en verdwijnt.


Enkele lichte sneeuwbuien boven het Waddengebied. Deze buien worden gevoed door het milde zeewater. Wanneer ze boven land komen sneeuwen deze buien uit, doordat er geen energiebron meer aanwezig is.

Een Lake-Effect kan uren tot enkele dagen duren. Hier in Nederland komt dat zelden voor, maar in het noordoosten van de USA (Bij Michigan in de buurt) bijvoorbeeld komt dit elke winter geregeld eens voor.